search

TradeSERVICES
SHIPPING
SCIENCE - RESEARCH - EDUCATION
SOCIAL INSTITUTIONS
 back

 SCIENCE - RESEARCH - EDUCATION

Základná Umelecká Škola

Výtvarný Odbor

Októbrová 4713/32

080 01 Prešov

Tel: 051/7712445